ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสริมงาม
เลขที่ 207 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 52210
โทรศัพท์ , โทรสาร 054 286 028