สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสริมงาม มีนโยบาย งดการให้และรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top